Preview

Duurzaam en innovatief

SDS Shipping heeft altijd de blik vooruit. Potentiële verbeteringen hebben onze voortdurende aandacht. Zowel voor het op onze binnenvaart­schepen vergroten van de efficiency als voor het verder verduurzamen van de vervoers­prestaties. Wij ontwikkelen ook binnenvaart­schepen en investeren substantieel in innovatie. Dat doen wij op eigen initiatief, maar tevens door actief te participeren in projecten van overheden en anderen. Op die manier kunnen wij steeds concreet vernieuwingen uitproberen, om die bij gebleken succes direct te implementeren op onze vloot.

Ontwikkelen binnenvaart­schepen

Van tanker tot vrachtschip zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe scheepstypen met andersoortige aandrijvingen - zoals waterstof en elektrische voortstuwing  -  en gebruik van nieuwe digitale technieken.

Even zo goed kijken wij voor onze binnenvaart­schepen nu reeds naar ontwikkelingen verder weg aan de horizon, zoals bijvoorbeeld autonoom varen. Meerdere van onze schepen zijn uitgerust met een track pilot voor automatisch navigeren. Andere schepen in de vloot gebruiken een Covadem Box. Via real-time water­diepte­metingen maakt dit optimale voor­spellingen van waterstanden en daarmee een betere belading mogelijk.

Stimuleren vergroening

Onze inzet voor verduurzaming loopt van deelname aan studies en onderzoeken tot concrete projecten. CO2-reductie is een continue ambitie, waarvoor wij ons samen met onze leveranciers sterk maken. Door scheeps­motoren te voorzien van katalysators en roetfilters verminderen wij substantieel de NOx-uitstoot. De uitstoot van onze binnenvaart­schepen meten wij direct aan de pijp. Aan de hand hiervan kunnen wij opdrachtgevers per vervoerde container hun ecologische voetafdruk tonen. 

Meerdere binnenvaart­schepen binnen SDS Shipping beschikken inmiddels over een Green Award, een onafhankelijk keurmerk voor schepen die aan hoge eisen voldoen op het gebied van milieu en veiligheid.