Preview

Focus op de praktijk

SDS Shipping is thuis in alle facetten van de binnenvaart. Wij exploiteren, ontwikkelen en investeren. Daarnaast bieden wij binnenvaart­ondernemers ondersteunende diensten. Waar samen optrekken meerwaarde creëert, neemt SDS Shipping het voortouw. De binnenvaart­schepen in onze vloot kunnen zich volledig richten op hun dagelijkse operatie.

Collectieve inkoop

Gezamenlijk realiseren wij in SDS Shipping betere voorwaarden voor onze inkoop. Collectief kunnen wij boven­dien slimmer opereren. Bijvoor­beeld bij het op voorraad houden van reserve­onderdelen. Samen is dit efficiënter dan voor elk binnen­vaart­schip apart.

Implementatie van wetten en regels

Nieuwe wet- en regelgeving vergt vaak grotere of kleinere aanpassingen. SDS Shipping neemt hierin voor alle schepen binnen de vloot het voortouw. Op die manier zorgen wij voor een geruisloze implementatie. Net zoals wij regelen dat bestaande certificaten e.d. steeds up-to-date blijven en niet verlopen. Veiligheids­trainingen organiseren wij collectief voor alle bemanningen van de binnen SDS Shipping varende binnenvaart­schepen. De individuele schipper heeft daar geen omkijken naar.

Aan- en verkoop van binnenvaart­schepen

Aan- en verkopen doen wij zowel ter vervanging van bestaande binnenvaartschepen als voor het verder kunnen uitbreiden van onze vloot. Reeds in de vaart zijnde binnenvaartschepen zijn daarbij voor ons even zo goed interessant als het opdracht verstrekken tot nieuwbouw. Ook participeren wij in nieuwbouwprojecten van derden.

Ondersteuning startende ondernemers

Beginnende ondernemers die met een eigen schip een toekomst willen opbouwen in de binnenvaart, helpen wij een voortvarende start te maken. Dat gaat verder dan financiële betrokkenheid. Starters staan wij ook graag terzijde bij het vinden van hun weg in vaak complexe wet- en regelgeving, personeelszaken en al het andere wat nodig is om een binnenvaartonderneming tot een echt succes te maken.