Preview
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid lees je in onze privacyverklaring.

AKKOORD

Privacyverklaring Loonbedrijf Van Etten B.V.

Datum verklaring: 23 mei 2018

Loonbedrijf Van Etten B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:
Loonbedrijf J. van Etten B.V.
Leeuwenhoekweg 66
2661 DD Bergschenhoek
KvK: 27222727
Telefoon: 010 - 511 37 77
Email: info@vanettenbv.nl

Aanleiding
Loonbedrijf Van Etten B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
verwerkt persoonsgegevens van:
- Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
- Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
- Bezoekers website
- Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen

Persoonsgegevens Bewaartermijn
- Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
- E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
- BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
- Overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt
Minimaal 2 jaar na laatste contact

Loonbedrijf Van Etten B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.
Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
Loonbedrijf Van Etten B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking Grondslag gegevensverwerking
- Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
- Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
- Verzenden van onze nieuwsbrief Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bijpotentiële klanten.
- Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Loonbedrijf Van Etten B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Loonbedrijf Van Etten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoalsbijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies
Loonbedrijf Van Etten B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media
Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Loonbedrijf Van Etten B.V.
Loonbedrijf Van Etten B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Loonbedrijf Van Etten B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via info@vanettenbv.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware op onze apparaten
- Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Vergrendeling van de apparaten

Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Loonbedrijf Van Etten B.V. vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door
Loonbedrijf Van Etten B.V..
Recht op overdracht
(dataportabiliteit)
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Loonbedrijf Van Etten B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Loonbedrijf Van
Etten B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van
gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Loonbedrijf Van Etten B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop
gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Loonbedrijf Van Etten B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Loonbedrijf Van Etten B.V.. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Loonbedrijf Van Etten B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Loonbedrijf Van Etten B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Loonbedrijf Van Etten B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: info@vanettenbv.nl

Caravanstalling Bergschenhoek is per 1 september 2017 onderdeel van J Van Etten Holding BV.
Derhalve verloopt het contact via Loonbedrijf van Etten BV.